Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2015 /2016
Prawo autorskie © 2015  Zespół Szkół w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Lp.
Miesiąc
Tematyka posiedzenia
Odpowiedzialny
Uwagi
1
sierpień

I. RADA  PEDAGOGICZNA
1.Organizacja roku szkolnego 2015/2016
-zatwierdzenie planu pracy szkoły na nowy rok szkolny
(zadania i obowiązki w nowym roku szkolnym,
kalendarz zajęć)
-przydział obowiązków nauczycielskich
-zaopiniowanie rozkładu zajęć lekcyjnych
2. Przyjęcie szkolnego zestawu programów

II. PRZEGLĄD SZKOŁY- protokół

dyrektor
SIP
 
2
wrzesień
 
I.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
II.RADA PEDAGOGICZNA
1.Informacja o planie nadzoru pedagogicznego zgodnie
z wytycznymi ministerstwa i kuratora, zaplanowanie
ewaluacji wewnętrznej. Opinia na temat dodatkowych
dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Plan
doskonalenia nauczycieli.

II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-
bezpieczna droga do szkoły

III. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Wymagania edukacyjne
2.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów
3.Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny
4. Spotkanie z nowo wybraną Radą Rodziców . Opinia
na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktycznych.

IV.WYBORY OPIEKUNA I PREZYDIUM SU
V. SPRZĄTANIE ŚWIATA
VI.DZIEŃ CHŁOPCA
dyrektor
odp. nauczyciele
Podanie do wiadomości
RP i RR terminów
dodatkowych dni
wolnych od zajęc
dydakt.wych. zgodnie z
rozporządzeniem MEN
3
październik

I.ŚLUBOWANIE KLAS I SP i IG

II.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

II. DZIEŃ PAPIESKI

IV. RADA PEDAGOGICZNA

V.TYDZIEŃ CHLEBA I ŚWIĘTO DYNI
Wychowawcy klas ISP i
IG
dyrektor
odp. nauczyciele
 
4
listopad
 
I.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

II.RADA PEDAGOGICZNA

III. ANDRZEJKI-zabawy andrzejkowe przy muzyce
i wróżbach

IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI

V.JESIENNA ZADUMA
dyrektor
odp. nauczyciele
 
5
grudzień

I.MIKOŁAJKI

II.HAPPENING PROFILAKTYCZNY

III.SZKOLNA WIGILIA-JASEŁKA

IV.RADA PEDAGOGICZN

V.FERIE ŚWIĄTECZNE
dyrektor
odp. nauczyciele
Zimowa przerwa
świąteczna:
23-31 grudnia 2015r.
6
styczeń
 
I.DZIEŃ BABCI I DZIADKA-spotkanie

II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za
pierwsze półrocze
2.Zadania bieżące.

III.BAL PRZEBIERAŃCÓW

IV. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-
bezpieczny wypoczynek

V.FERIE ZIMOWE
dyrektor
odp. nauczyciele
Ferie zimowe:
warmińsko-mazurskie
25 stycznia - 07 lutego
2016 r.
7
luty
 
I.RADA PEDAGOGICZNA
1.Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
2. Wypracowanie wniosków do pracy w II półroczu

II. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Podsumowanie pierwszego półrocza w sp i gimnazjum

III. OTWARTY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO

IV. SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
dyrektor
odp. nauczyciele
 
8
marzec

I.RADA PEDAGOGICZNA

II.DZIEŃ KOBIET

III. FESTIWAL NAUKI

IV.TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

dyrektor
odp. nauczyciele
 
9
kwiecień
I.SPRAWDZIAN KL.VI

II.FERIE ŚWIĄTECZNE

III EGZAMINY GIMNAZJALNE KL. III

IV.DZIEŃ ZIEMI

V.SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR

VI.RADA PEDAGOGICZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
komisje

Termin sprawdzianu
5 kwietnia 2016 r.
(wtorek), godz. 9.00

Wiosenna przerwa
świąteczna:
24 - 29 marca 2016r.

Terminy egzaminu
gimnazjalnego:
a) część humanistyczna
–
18 kwietnia 2016r.
(poniedziałek),
godz. 9.00 

b) część
matematyczno-
przyrodnicza :

19 kwietnia 2016 r.
(wtorek), godz. 9.00  

c) język obcy nowożytny

20 kwietnia 2016 r.
(środa), godz. 9.00 
10
maj

I.RADA PEDAGOGICZNA

II.1-3 MAJA

III.PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SZKÓŁ

IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI -DNI
RODZINY
1.Informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku
szkolnego

V.WOJEWÓDZKIE BIEGI NA
ORIENTACJĘ

dyrektor
odp. nauczyciele
 
11
czerwiec
I.DZIEŃ DZIECKA-DZIEŃ SPORTU

II. 50-LECIE SZKOŁY

III.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów- uchwała

IV. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-
bezpieczny wypoczynek w czasie wakacji

V.RADA PEDAGOGICZNA
1. Analiza i ocena wykonania zadań szkoły w roku
2015/2016

VI.ZAKOŃCZENIE KLAS VI I III
GIMNAZJUM

VII.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
dyrektor
odp. nauczyciele
Zakończenie rocznych
zajęć dydaktycznych :
24 czerwca 2016r.


MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid

Zespół Szkół w Kobułtach
Back
Next