Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018 naszej szkoły
Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org

1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
4 września 2017 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)
3
Ferie zimowe
15-28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12-25 lutego 2018 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)
4
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)
5
Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem
szkół wymienionych w pkt 6)
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
6
Egzamin gimnazjalny w szkołach dla
dorosłych, w których nauka kończy się
w semestrze jesiennym
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
7
Zakończenie zajęć w klasach
(semestrach) programowo
najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem
szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz
oddziałów dotychczasowych
trzyletnich zasadniczych szkół
zawodowych, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu września)
27 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)
8
Zakończenie zajęć w klasach
(semestrach) programowo
najwyższych liceów
ogólnokształcących dla dorosłych, w
których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze rozpoczynają się w
pierwszym powszednim dniu lutego
5 stycznia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)
9
Zakończenie zajęć w klasach
(semestrach) programowo
najwyższych w szkołach policealnych i
w oddziałach dotychczasowych
zasadniczych szkół zawodowych, w
których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze rozpoczynają się w
pierwszym powszednim dniu lutego
26 stycznia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)
10
Egzamin maturalny
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
11
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
12
Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)
13
Ferie letnie
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next