Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017 /2018
Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Lp.
Miesiąc
Tematyka posiedzenia
Odpowiedzialny
Uwagi
1
sierpień

I. RADA  PEDAGOGICZNA
1.Organizacja roku szkolnego 2017/2018
-zatwierdzenie planu pracy szkoły na nowy rok szkolny
(zadania i obowiązki w nowym roku szkolnym,
kalendarz zajęć)
-przydział obowiązków nauczycielskich
-zaopiniowanie rozkładu zajęć lekcyjnych
2. Przyjęcie szkolnego zestawu programów i
podręczników

II. PRZEGLĄD SZKOŁY- protokół

dyrektor
SIP
 
2
wrzesień
 
I.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
II.RADA PEDAGOGICZNA
1.Informacja o planie nadzoru pedagogicznego zgodnie
z polityką oświatową państwa i priorytetami KO,
zaplanowanie ewaluacji wewnętrznej. Opinia na temat
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczna droga
do szkoły
III. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Wymagania edukacyjne
2.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów
3.Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny
4. Spotkanie z nowo wybraną Radą Rodziców . Opinia
na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktycznych.
IV.WYBORY OPIEKUNA I PREZYDIUM SU
V. SPRZĄTANIE ŚWIATA
VI.DZIEŃ CHŁOPCA
VII.DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
dyrektor
odp. nauczyciele
Podanie do wiadomości
RP i RR terminów
dodatkowych dni
wolnych od zajęc
dydakt.wych. zgodnie z
rozporządzeniem MEN
3
październik

I.ŚLUBOWANIE KLASY I SP
II.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
II. DZIEŃ PAPIESKI
IV. RADA PEDAGOGICZNA
V.TYDZIEŃ CHLEBA
VI.UROCZYSTOŚC NADANIA IMIENIA SZKOLE-
nadanie szkole imienia Flagi Polski
Wychowawcy klas ISP i
IG
dyrektor
odp. nauczyciele
 
4
listopad

I.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
II.RADA PEDAGOGICZNA- szkoleniowa rada
pedagogiczna
III. ANDRZEJKI-zabawy andrzejkowe przy muzyce i
wróżbach
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI
dyrektor
odp. nauczyciele
 
5
grudzień

I.MIKOŁAJKI
II.RAMBIT PROFILAKTYCZNY
IV.SZKOLNE SPOTKANIE OPŁATKOWE-JASEŁKA
V.RADA PEDAGOGICZNA
VI.ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
Zimowa przerwa
świąteczna:
23-31 grudnia 2017 r.
6
styczeń

I.DZIEŃ BABCI I DZIADKA- spotkanie babć i
dziadków z wnukami
II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za
pierwsze półrocze
2.Zadania bieżące.
III.BAL PRZEBIERAŃCÓW
IV. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczny
wypoczynek
V.FERIE ZIMOWE
dyrektor
odp. nauczyciele
Ferie zimowe:
warmińsko-mazurskie
22 stycznia - 04 lutego
2018 r.
7
luty

I.RADA PEDAGOGICZNA
1.Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
2. Wypracowanie wniosków do pracy w II półroczu
II. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Podsumowanie pierwszego półrocza
III. OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
IV. SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
dyrektor
odp. nauczyciele
 
8
marzec

I.RADA PEDAGOGICZNA
II.DZIEŃ KOBIET
III. FESTIWAL NAUKI
IV.TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
dyrektor
odp. nauczyciele
 
9
kwiecień

I.WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
II EGZAMINY  KL. III GIMNAZJUM
III.DZIEŃ ZIEMI
IV.SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR
V.RADA PEDAGOGICZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
komisje

Wiosenna przerwa
świąteczna:
29 marca-03 kwietnia
2018r.
Terminy egzaminu
gimnazjalnego:
a) część humanistyczna
-18 kwietnia 2018r.
(środa), godz. 9.00

b) część
matematyczno-
przyrodnicza - 19
kwietnia 2018 r.
(czwartek), godz. 9.00

c) język obcy nowożytny
- 20 kwietnia 2018 r.
(piątek), godz. 9.00
10
maj

I.RADA PEDAGOGICZNA
II.1-3 MAJA- uroczysty apel
III.ŚWIĘTO SZKOŁY I DZIEŃ FLAGI
III.PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SZKÓŁ
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI -DNI RODZINY
1.Informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku
szkolnego
V.WOJEWÓDZKIE BIEGI NA ORIENTACJĘ
dyrektor
odp. nauczyciele
 
11
czerwiec

I.DZIEŃ DZIECKA-DZIEŃ SPORTU
II. PIKNIK RODZINNY
III.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów- uchwała
IV. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczny
wypoczynek w czasie wakacji

V.RADA PEDAGOGICZNA
1. Analiza i ocena wykonania zadań szkoły w roku
2017/2018
VI.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
dyrektor
odp. nauczyciele
Zakończenie rocznych
zajęć dydaktycznych :
22 czerwca 2018r.

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next