Programu Laboratorium
Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
„Program Laboratorium”
W roku szkolnym 2017/2018 ruszyła druga edycja Programu Laboratorium, który ma pomóc gimnazjalistom w wyborze zawodu,
poprzez wizyty uczniów w przedsiębiorstwach i praktyczny kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy. Nasz szkoła ponownie
przystąpiła do programu, a uczniowie naszej szkoły w dniu 12.01.2018r. odwiedzili zakład produkcji obrabiarek do drewna
„Rema” w Reszlu. Gimnazjaliści mogli zapoznać się procesem produkcyjnym oraz z zawodami jakie występują w
przedsiębiorstwie.
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid