Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”
Działania szkoły podejmowane w związku z obchodami 100- lecia
odzyskania  niepodległości przez Polskę
L.p.
Temat i treść
Nauczyciel
realizujący
Data
Zasięg: klasowy, szkolny, pozaszkolny (opisać)
1.
Konkurs piosenek i
pieśni patriotycznych.
Emilia Radomska
Maj
Zasięg szkolny -przeprowadzenie konkursu piosenek i
pieśni patriotycznych w szkole. Opracowanie regulaminu
.Konkurs indywidualny i grupowy.
2.
Konkurs plastyczny -
symbole narodowe
(hymn, godło, flaga)
Emilia Radomska,
Katarzyna
Bartkowska
Kwiecień
Omówienie symboli narodowych, przygotowanie prac
konkursowych według własnego pomysłu, zasięg szkolny
3.
Konkurs wiedzy o
symbolach narodowych i
ojczyźnie dla klas I - III
Renata Skiba -
Lipnicka
Listopad
Zasięg szkolny- konkurs dla najmłodszych uczniów
szkoły.
Konkurs przeprowadzony w kategorii klas I-III sp.
4.
Teatrzyk szkolny -
przedstawienie
Iwona Lompa
Październik
Zasięg szkolny - VI (obecna). Przedstawienie fragmentu
opowieści M. Dąbrowskiej „Marcin Kozera” pt. „ Lekcja
polskiego”.
5.
Przegląd Artystyczny
Szkół Gminy Biskupiec
„Polska w wierszu,
tańcu i piosence”
Joanna Hetman,
Beata Borowa
Kwiecień
Zasięg pozaszkolny. Prezentacja szkół i placówek
oświatowych gminy Biskupiec w temacie „Polska w
wierszu, tańcu i piosence”
6.
Konkurs Fotograficzny „
Ojczyste krajobrazy na
fotografii” - wystawa
Beata Borowa
Czerwiec/
Wrzesień
Zasięg pozaszkolny. Ogłoszenie konkursu
fotograficznego dla mieszkańców gminy Biskupiec ,
małych i dużych .Zorganizowanie podsumowania i
wystawy.
7.
Miesiąc patriotów.-
konkurs wiedzy
Jarosław
Mężykowski,
Beata Borowa
Marzec/
Kwiecień
Zasięg szkolny, przybliżenie postaci, które przyczyniły
się do odzyskania niepodległości ( informacje wywieszone
na gazetce szkolnej w gimnazjum, ulotki). Na koniec
miesiąca konkurs wiedzy o tych postaciach.
8.
Konkurs wojewódzki - „
100 rocznica odzyskania
przez Polskę
niepodległości w szkolny
ogrodzie dydaktycznym”
Marzena Staszak
Luty /
wrzesień
Zasięg pozaszkolny. Przygotowanie terenu pod kącik
wyciszenia i rozmyślań, zasadzenie roślin w kolorze
białym i czerwonym ( kolorach nawiązujących do barw
narodowych) ,ustawienie odpowiedniej ławeczki.
Podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół
szkoły.
9.
Konkurs plastyczny
„Droga do
niepodległości- Józef
Piłsudski”
Jarosław
Mężykowski
Marzec
Zasięg szkolny, przybliżenie postaci Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
10.
Konkurs plastyczny-„
Polska w kolorze biało-
czerwonym”- 100-lecie
odzyskania
niepodległości
  Marzena Staszak
Marzec /
kwiecień
Zasięg ogólnopolski- rozwijanie u dzieci i młodzieży
kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w
odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej od
1918 do 2018 roku.
„ DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI - JÓZEF PIŁSUDSKI”
KONKURS PLASTYCZNY
Cele konkursu:
Zainteresowanie młodzieży historią Polski, a szczególnie postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kultywowanie szacunku dla tradycji niepodległościowej
Pogłębienie postawy patriotyzmu wśród młodzieży
Inspirowanie młodzieży do własnej pracy twórczej

Każdy uczestnik wykonuje pracę plastyczną w formie portretu lub plakatu na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego.
Technika pracy dowolna, format A4.
W ocenie prac będą brane pod uwagę: poziom artystyczny, wiedza historyczna oraz pomysłowość ujęcia tematu.
Prace należy przynosić do 28 marca 2018 r. do nauczyciela historii.
MIESIĄC PATRIOTÓW
W ramach obchodów 100 -lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości postanowiliśmy, że marzec w naszej szkole upłynie
pod nazwą: „Miesiąc Patriotów”. Przez cztery tygodnie marca prezentowane będą cztery sylwetki wybitnych postaci
związanych z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Sylwetka każdej z postaci prezentowana będzie na gazetce na
korytarzu szkolnym, a zamieszczone na niej informacje posłużyć mają uczniom do poszerzenia wiedzy o bohaterach, jak 
również do wzięcia udziału w konkursie wiedzy, który zorganizowany zostanie w kwietniu.
W ramach obchodów „Miesiąca Patriotów” zorganizowany został również konkurs plastyczny na temat życia i działalności
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zachęcamy do udziału!
„MIESIĄC PATRIOTÓW”
Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami postaci, które miały swój udział w odzyskaniu
niepodległości przez Polskę.
Tydzień Józefa Piłsudskiego: 5-9 marca 2018 r.
Tydzień Wincentego Witosa: 12-16 marca 2018 r.
Tydzień Ignacego Jana Paderewskiego: 19-23 marca 2018 r.
Tydzień Romana Dmowskiego: 26-30 marca 2018 r.
W każdym tygodniu marca 2018 r. będzie możliwość zapoznania się z sylwetką jednej postaci zasłużonej dla Polski.
Informacje o niej będą zamieszczone na tablicy obok biblioteki szkolnej.
Dnia 4 kwietnia 2018 r. odbędzie się konkurs wiedzy o wymienionych patriotach.
Dodatkowo będzie można wziąć udział w konkursie plastycznym, którego tematem będzie postać Józefa Piłsudskiego.
Podsumowanie „Miesiąca Patriotów” nastąpi 6 kwietnia 2018 r.
Zachęcamy do udziału!
Wychowawcy klas IIg i III g
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid