Prawo autorskie © 2015  Zespół Szkół w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Szkoła Promująca Zdrowie

Dalsze informacje Szkoły promująca zdrowie .................... kliknij tu
„Tydzień chleba na zakwasie” to program, w którym nasza szkoła uczestniczy od lat. Podsumowanie działań podjętych w szkole odbyło się 05.11.2013r. Na apelu w spotkaniu „chleb nasz powszedni” wzięła udział cała społeczność szkolna.
Klasy przygotowały stoiska na których zaprezentowane zostały różne rodzaje chleba, obok wystawiono przetwory domowe. W wypiekaniu chleba pomagali rodzice , oni też przekazali słoiczki z dżemem ,marmoladą, smalcem, itd. na stoły.
W sali gimnastycznej zaprezentowano plakaty o chlebie przygotowane wcześniej przez dzieci i młodzież. Prace były ciekawe , podkreślały pomysłowość dzieci i zdolności plastyczne.
Na apelu dzieci i młodzież zaprezentowały się wierszem, piosenką i inscenizacją. Treść wymienionych form związane były z chlebem.
Spotkanie zakończyło się prezentacją historii chleba, sposobami wypieku. Uczniowie rozumieją, że chleb trzeba szanować, nie tylko ze względów symbolicznych, ale też jako wartościowy i zdrowy produkt.

Rambit profilakyczny
5.12.2014r. w naszej szkole odbyło się spotkanie związane z profilaktyką uzależnień i wskazywaniem dobrych wyborów, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas .
Na wstępie uczestników imprezy powitała Pani Dyrektor, która przedstawiła cel spotkania. Dalej nastąpiła prezentacja  filmu „Zastanów się, czy warto... Film przeciw paleniu papierosów” Następnie dzieci i młodzież z naszej szkoły przystąpiły do prezentacji wykonanych  przez wszystkie klasy plakatów antynikotynowych, antyalkoholowych i antynarkotykowych.
Po prezentacji prowadzący zaproponowali pierwszą konkurencję sportową polegającą na przedmuchaniu słomką piłeczki pingpongowej do określonego celu. Po niej odbyło się układanie puzzli. Dla klas najmłodszych zostały pocięte znaki zakazu palenia, picia i używania narkotyków. Dla klas starszych podzielone na sylaby hasła, a dla najstarszych- zdania związane z tematem. Następnie odbyła się konkurencja sportowa, w której uczniowie wrzucali piłkę do koszy z różnych odległości i zawody w zbijanie kręgli - klasy młodsze 5 szt., klasy starsze 9, klasy najstarsze 15. Kolejną konkurencją sportową, wywołującą wiele emocji wśród dzieci i młodzieży były wyścigi z taczką dziecięcą, na której został umieszczony nadmuchany balon. Należało przewieźć go dookoła pachołka i przekazać taczkę następnej osobie.
Na zakończenie klasy gimnazjalne przedstawiały scenki dramowe wskazujące na dobre wybory i uczące, jak mówić dobitnie „NIE” osobie, która namawia nas do czegoś, z czym się nie zgadzamy, dzieci z klas IV - VI odśpiewały ułożone przez siebie piosenki o tematyce profilaktycznej, a najmłodsi wyrecytowali ułożone wraz z wychowawcą wiersze przestrzegające przed złymi wyborami.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji i zadań nastąpiło podsumowanie zdobytych przez poszczególne klasy punktów i rozdanie nagród rzeczowych. Pani Dyrektor wręczyła każdej klasie akcesoria sportowe, po to, by jak najwięcej osób mogło aktywnie spędzać czas wolny w szkole.


                                                       TYDZIEŃ CHLEBA NA ZAKWASIE

        W  piątek 7.XI.2014r. w murach szkoły zapachniało  chlebem. Jego woń roznosiła się po korytarzach i salach lekcyjnych. To była zapowiedź realizacji kolejnej edycji programu "TYDZIEń CHLEBA NA ZAKWASIE".

Około  południa pojawiły się stoły, na których obok chleba stały słoiki z konfiturami, smalczykiem; talerzyki z ogórkami, papryką i miseczki z masłem. Były również pyszne wyroby ciastkarskie, a z produktów płynnych kwas chlebowy. Stoły kusiły nie tylko wiktuałami  , ale również wspaniałymi ozdobami, stroikami, itp… 
Spotkanie podsumowujące działania całego tygodnia  rozpoczęło się  polonezem- dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej  tańczyły z rodzicami. Inni uczniowie ze szkoły podstawowej wystąpili z piosenką, wierszem i w układach tanecznych. Doniosłym momentem było wniesienie chleba i wręczenie go Pani Dyrektor i zaproszonym  gościom.
Część artystyczną prowadziło dwoje uczniów z gimnazjum. Koordynatorem programu jest p. Marzena Staszak , a w działaniach wspierali ją wychowawcy klas, rodzice,nauczyciele i pracownicy szkoły.
st p. Marzena Staszak , a w dzia³aniach wspierali j± wychowawcy klas, rodzice,nauczyciele i pracownicy szko³y. 
1. Bieg dla Ziemi
Bieg dla Ziemi w naszej szkole to zorganizowane 28.04.br.biegi na orientację typu skorelauf   tj. takie gdzie  brak jest wyrysowanej trasy na mapie, zaznaczona są same punkty, a uczeń  sam decyduje w jakiej kolejności do nich pobiegnie. W biegu wzięło udział ponad 100 uczniów naszej szkoły i kilka osób dorosłych . Bieg dla Ziemi , to bieg przez tereny ciekawe przyrodniczo: łąkę , las , ogród. To także bieg z mapą i wyszukiwanie miejsc  zgodnie z piktogramami , gdzie zawodnik  potwierdza obecności w punkcie kontrolnym  odciskiem  perforatora w  odpowiedniej kratce papierowej karty startowej każdego za uczestników. Nasi  uczniowie chętnie biegają , a nowe zadania podejmowane w związku z nabyciem umiejętności czytania mapy są dla nich nauką i ciekawszym sposobem biegania.

Ścieżka sensoryczna w naszej szkole
Zbudowaliśmy ekologiczną ścieżkę sensoryczną w naszym ogrodzie biologicznym.
Do naszej placówki uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia . To one najczęściej poznają świat zmysłami i uczą się
doświadczać przyrody jako pierwsze. Kilkanaście lat temu przy naszej szkole powstał ogród biologiczny z klasą na świeżym
powietrzu. Od tego czasu staramy się tworzyć w ogrodzie miejsca przyjazne przyrodniczo i ekologicznie uczniom i
społeczności lokalnej. Oprócz posadzonych drzew i roślin ozdobnych w ogrodzie mieści się też lapidarium, ogródek ziołowy,
kompostownik i nasza ostoja przyrodnicza z budkami lęgowymi, karmnikami i domkami dla owadów.
W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy ścieżkę sensoryczną i wyłożyliśmy ją szyszkami, piaskiem, kasztanami,
żwirem, korą dekoracyjną, kamieniami. Dodatkowo utworzyliśmy  stanowisko do układania mandal i kompozycji z
wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz do zabaw badawczych: stół do działań służących doświadczaniu właściwości
wody oraz miejsce dla młodych badaczy, którzy chcą poznać okazy przyrody pod lupą i mikroskopem, będą próbować określić
siłę wiejącego wiatru i doświadczać ciężaru ważonych przedmiotów .Ponadto w ogrodzie przy ścieżce sensorycznej
wykonaliśmy pudełka akustyczne do odsłuchiwania odgłosów przyrody ,a także  zorganizowaliśmy  miejsce, służące rozwijaniu
zmysłu dotyku i wyobraźni „Tajemnicze sakiewki”.

Ścieżka będzie modyfikowana w zależności od potrzeb i możliwości i uzupełniana o nowe materiały przyrodnicze. W ramach
realizacji projektu do ogrodu zakupiliśmy też tablice informacyjne ,stoły do zabaw badawczych ,wagi, wiatromierze i zegar
przyrodniczy.
Ponieważ do naszej placówki uczęszcza dwustu dziesięciu uczniów , w tym dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego,
dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum , to właśnie oni najczęściej korzystają z ogrodu przy naszej szkole. Po
zbudowaniu ścieżki chcemy , żeby była ona udostępniona wszystkim ,ale wiemy, że najczęściej korzystać z niej będą dzieci
najmłodsze tj. dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. Nie mniej ogród i ścieżka będą służyły , tak jak do tej pory, całej
społeczności lokalnej.

Urszula Dziąba
Marzena StaszakSzkoła promująca zdrowie...................kliknij tu...
"Uwaga czas ładowania prezentcji ..do 2 minut!!"
Święto dyni i chleba 2016
„Tydzień chleba na zakwasie” to program, w którym nasza szkoła uczestniczy od lat. W czwartek 27.10.2016r. odbyło się
podsumowanie działań podjętych w szkole . Na spotkaniu p. Joanna Hetman zapoznała dzieci i młodzież z  prezentacją pt:
„Chleb w wielu odsłonach”.
Rodzice przygotowali i zaprezentowali dzieciom etapy produkcji chleba.
Klasy przygotowały stoiska na których zaprezentowane zostały różne rodzaje chleba, obok wystawiono przetwory domowe. W
wypiekaniu chleba pomagali rodzice , oni też przekazali słoiczki z dżemem ,marmoladą, smalcem, itd. na stoły.
W trakcie uroczystości odbyła się inscenizacja słowno- muzyczna przygotowana przez uczniów klasy 3G. Zaprezentowano
tradycje rodzinne i szacunek dla chleba przekazywany z pokolenia na pokolenie.
W sali gimnastycznej zaprezentowano prace plastyczne  o chlebie przygotowane wcześniej przez dzieci i młodzież. Prace były
ciekawe , podkreślały pomysłowość dzieci i zdolności plastyczne. Najlepsze prace zostały nagrodzone.
Spotkanie zakończyło się degustacją chleba, przez wszystkich uczestników imprezy. Uczniowie rozumieją, że chleb trzeba
szanować, nie tylko ze względów symbolicznych, ale też jako wartościowy i zdrowy produkt.
1. Koncepcja szkoły promującej zdrowie
Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:
• zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują,
wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność - nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i
ich rodzice;
- niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia
był prozdrowotny,
​- działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;
​- warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby człon­ków danej społeczności;
programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli,
innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie dzia­łania podejmowane w celu
ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkol­nej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji
zdrowia w szkole (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów
edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole
- Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły - w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub
rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i
pracowników.
- Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników - dobre relacje i współpraca
między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
- Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników - środowiskowo to obejmuje:
teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego po­mieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i
sprzęt do rekre­acji i aktywności fizycznej.
- Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania8 uczniów i pracowników - realizacja programu
dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne dzia­łania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i
pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
- Tworzenie związków społecznych - z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności;
współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
- Współpraca z pracownikami medycznymi - pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placów­kami medycznymi sprawującymi
opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o spe­cjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami
(np. w ramach medycyny pracy).


Definicja
Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu
społeczności szkolnej,
- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KOBUŁTACH

1. Kurek Jolanta                                              - koordynator ds. promocji zdrowia w szkole
2. Kowsz Marzena                                          - nauczyciel
3. Hetman Joanna                                          - nauczyciel
4. Orgas Jolanta                                              - pedagog
5. Ewelina Cicha                                             - pracownik niepedagogiczny
6. Elżbieta Banaszewska                                  - pielęgniarka szkolna
7. Aneta Zdunek - Winkowska                          - rodzic
8. Michalina Sypniewska                                   - uczeń
9. Oliwia Olszewska                                         - uczeń       

PRI0RYTETY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
W NASZEJ SZKOLE W OSTATNICH TRZECH LATACH WYŁONIONE W DRODZE EWALUACJI


ROK SZKOLNY 2014/2015:
ZACHOWANIA AGRESYWNE ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU I ŻYCIU.


ROK SZKOLNY 2015/2016:
NIEPRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY.


ROK SZKOLNY 2016/2017:
WYSTĘPOWANIE WŚRÓD DZIECI ZACHOWAŃ NIEWŁAŚCIWYCH.
AKTYWNE PRZERWY
Kolejny rok kontynuujemy ,,Aktywną przerwę”. Jest to forma na tyle atrakcyjna, że dzieciom się nie znudziła. Zauważa się, że
czekają na te przerwy bardziej niż na pozostałe. Proponowane aktywności to; zajęcia sportowe (pokonywanie toru przeszkód,
kręcenie kołem  hula - hop, gra w piłkę, skakanie na skakance), zajęcia taneczne przy muzyce (nauka tańców, zabawy kołowe
ze śpiewem), gry planszowe, zabawy na śniegu, doświadczenia związane z papierem, origami, przygotowanie łańcuchów,
aktywne karaoke, labirynt robo tyczny…

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

WYJAZD NA BASEN DO OLSZTYNA
W ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie wyjechali na basen do Olsztyna. Grupa liczyła 43 uczniów. Opiekunami
byli: Marzena Kowsz, Marzena Staszak, Elżbieta Kotwasińska i Monika Góralczyk.
Zawsze zachęcamy wszystkich uczniów do brania udziału w tego typu  wyjazdach. Mają one wiele korzyści płynących z
aktywnego spędzania czasu, m.in.:
- kształtowanie umiejętności podporządkowania się obowiązującym zasadom i regułom,
-integracja zespołów klasowych,
-ogólny rozwój swojego ciała,
-umiejętność radzenia sonie w trudnych sytuacjach.
Wyjazdy te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Już planowane są kolejne wyjazdy….
Marzena Kowsz

"Rodzinny Piknik Artystyczny" w naszej szkole.

Mistrzostwa Województwa
Warmińsko - Mazurskiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację
Zdrowa żywność
w
przedszkolu i w szkole

Autoewaluacja w szkole promującej zdrowie.
W związku z podjęciem starań o uzyskanie kolejnego Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nadawanego przez Ministra Edukacji Narodowej 05.12.2016r. odbyła się w naszej szkole publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań w szkole promującej zdrowie.
Zespół ds. promocji zdrowia opracował prezentację multimedialną przedstawiającą wyniki autoewaluacji działań w zakresie czterech standardów SzPZ, ocenę efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w szkole oraz podejmowanych działań dla umocnienia zdrowia. Wyniki autoewaluacji zaprezentowali: członkowie zespołu ds. promocji zdrowia, przewodnicząca Rady Rodziców i przedstawiciel społeczności uczniowskiej, którzy przedstawili ponadto nasze sukcesy oraz problemy wymagające rozwiązania.
Honorowym gościem była wojewódzki koordynator ds. promocji zdrowia p. A. Zdaniukiewicz. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz gminy w osobach p. Z. Szala i E. Łupińskiej, dyrektorzy szkół i przedszkoli z naszej gminy, sołtysi z okolicznych sołectw oraz rodzice naszych uczniów.
Prezentację uświetniły popisy wokalne uczniów i degustacja  zdrowej  żywności przygotowanej przez społeczność naszej szkoły.                               

VII  OTWARTY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
KOBUŁTY 2017

18.02.2017 r. w hali Zespołu Szkół w Kobułtach odbył się już VII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego.
Wzięło w nim udział 52 zawodników w 7 kategoriach: M - Open,  K - Open, M - Gimnazjum, K - Gimnazjum, M -Szkoła Podstawowa, K - Szkoła Podstawowa i Open 30+(dla mężczyzn). Wśród zawodników były osoby z okolicznych miejscowości i szkół.

Poziom Turnieju był wysoki, a widzowie mogli obserwować naprawdę
......więcej....
Zespół Szkół w Kobułtach
Back
Next


MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid