Prawo autorskie © 2017  Zespół Szkół w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
,,W poczet uczniów Szkoły Podstawowej przyjęto pierwszoklasistów …”
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów
wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
10 października 2017r. od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podstawowej w Kobułtach. Uczniowie klas
drugiej, trzeciej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego ubrani w świąteczny strój galowy, piękna dekoracja w sali
gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający - wszystko po to, by ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej
uroczyście.
Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wokalne i recytatorskie.
Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w
grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pięknie zaśpiewane
piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
Pani Dyrektor życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie. Wykonano
pamiątkowe zdjęcia i dzieci udały się na wycieczkę do Warmiolandii do Olsztyna.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci……….

„ Pracownik oświaty wie wszystko, a jak nie wie, to potrafi udawać, że wszytko wie”.
Dzień Edukacji Narodowej to świetna okazja do wspólnego spotkania, dlatego też uczniowie klasy III gimnazjum  Szkoły
Podstawowej w Kobułtach zaprosili grono pedagogiczne i pracowników szkoły     do uczestnictwa w warsztatach promujących
program edukacyjno- organizacyjno-wychowawczy pod nazwą: „ Pracownik oświaty wie wszystko, a jak nie wie, to potrafi
udawać, że wszytko wie”. Następnie pracownicy oświaty zostali zapoznani z najnowszymi trendami, modelami wzorcowymi
mody nauczycielskiej w myśl hasła: „ Z nami łatwiej, z nami raźniej, z nami wygodniej, z nami spoko!”.  Za udział w warsztatach
uczniowie rozdali wszystkim zgromadzonym Certyfikaty uczestnictwa             w nadziei, że metody, które zostały
nauczycielom zaprezentowane, będą stosowali w codziennej pracy z uczniami.
Z tej okazji, uczniowie, życzyli nauczycielom:
„ Spoko pracy, abyście każdego dnia widzieli przed sobą COOL uczniów, którzy chętnie będą z Wami współpracowali”. 
Następnie przewodnicząca szkoły Michalina Sypniewska dołączyła się do życzeń swoich poprzedników, kierując piękne słowa:
„ Drodzy nauczyciele i wszyscy pracownicy naszej Placówki.
Dziękujemy Wam za każdą mądrość nam przekazaną, za upór, który Wam towarzyszy, za wszelką determinację, kiedy tkwicie
w tym uporze wbrew wszystkiemu i robicie swoje, nie licząc na splendory i gratyfikacje. Jesteście ludźmi idei, jesteście ludźmi
wielkiego serca i wielkiego umysłu. Dlatego szanujemy to i kochamy Was za to, MY- wychowankowie- najlepiej was znamy, bo
jesteśmy z Wami na co dzień, na dobre i na złe, zawsze. Wy i My to jeden organizm. Nie możemy bez siebie istnieć,
wzajemnie się determinujemy.”

Wszystkiego najlepszego, Społeczność Uczniowska
Aktywne przerwy

W roku szkolnym 2017/2018 wzorem lat ubiegłych ,przystąpiliśmy do realizacji aktywnych przerw w naszej szkole. Dajemy tym
samym naszym uczniom dodatkową okazję do ruchu i doskonalenia własnych umiejętności, z których korzyści odczują
zarówno oni sami, jak i członkowie rady pedagogicznej.

18 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się aktywna przerwa z językiem angielskim. Odwiedziła nas Królowa Elżbieta II
wraz z gwardzistami a uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wypicia angielskiej herbaty i zjedzenia ciasteczek z królową. 
Elżbieta II sprawdzała wiedzę uczniów na temat krajów anglojęzycznych. Przerwa została zorganizowana przez panią Beatę
Karol i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Aktywne przerwy w naszej szkole sprawdzają się w 100 procentach. Dają dzieciom odprężenie i relaks po intensywnym wysiłku
umysłowym. W pozytywny sposób rozładowują złe emocje i stres, uczą dyscypliny i odpowiedzialności. Dzięki dodatkowym
zajęciom w czasie przerw uczniowie mają możliwość rozwijania pasji sportowej i doskonalenia sprawności fizycznej.

„Idźmy naprzód z nadzieją!”.
„ Stoję przed wami jako świadek: Świadek godności człowieka, świadek nadziei, świadek pewności, że los każdego narodu
spoczywa w dłoniach miłosiernej Opatrzności”- tymi słowami rozpoczęliśmy uroczysty apel mający na celu upamiętnienie
wyboru papieża Polaka na tron Piotrowy. Już po raz XVII spotkaliśmy się w ramach Dnia Papieskiego, by skupić się na słowach
Karola Wojtyły. W tym roku dzień ten obchodziliśmy pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”.  Jan Paweł II mówił, że jako
chrześcijanin musi dać świadectwo, iż fundamentem nadziei  jest Jezus Chrystus.  Zwracał się do nas słowami:
„ Powstań Ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań Ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość i
przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji. Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowiek”.
Papież, Jan Paweł II pragnął byśmy na tym świecie byli nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień.
Byśmy byli wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, byśmy nie cofali się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą
się na ścieżkach Naszego życia.
Słowa Wojtyły przekazali nam uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką nauczyciela religii Pana Piotra Łacha pokazując, że to
przesłanie okazało się ponadczasowe i aktualne do dziś.  Nasze rozważania zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem piosenki
pt. „ Zaufaj Panu już dziś”, która miała odnosić się do młodzieńczego zapału i oddania.

Szkolny konkurs recytatorski  pt. „ Ale historia”.
W czwartek, 9 listopada 2017 roku odbył się w szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej pt. „ Ale historia” ,
zorganizowany z okazji  nadania Szkole Podstawowej  w Kobułtach imienia „ Flagi Polski”.  Celem konkursu było:  rozwijanie
zdolności recytatorskich,  wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, zainteresowanie uczniów i dorosłych poezją
patriotyczną, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów oraz uczenie się rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Skierowany był    do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkolaków. Jury w składzie: dyrektor szkoły Pani
Urszula Dziąba, poloniści: Pani Iwona Lompa i Pani Justyna Pstrągowska wyłoniło wyróżnionych:
Stanisława Mężykowskiego, ucznia klasy II gimnazjum
Juliusza Winkowskiego, przedszkolaka
Dominikę Kurek, uczennicę klasy I
Dominkę Hetman, uczennicę klasy III
Uczniowie Ci, jeszcze raz zaprezentują swoje utworu na uroczystej gali z okazji nadania Szkole Podstawowej w Kobułtach
imienia „ Flagi Polski”. 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z  bezpieczeństwem uczniów. Na
początku każdego roku szkolnego uczniowie klasy pierwszej poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami,
które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.
W ramach edukacji w tym kierunku uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią Marzeną Kowsz spotkali się z
Burmistrzem Miasta i Gminy Biskupiec Kamilem Kozłowskim oraz przedstawicielem Policji p. Joanną Bielak. Tematem
spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły w ujęciu najnowszych przepisów
oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się dzieci.
Pan Burmistrz rozmawiał z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności omówił i przypomniał
zasady bezpiecznej drogi do szkoły, a także wskazał na  korzyści z noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź
tornistrze.  Uczniowie podczas spotkania dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo
pytań. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie przyniesionych przez naszych gości prezentów - znaczków
odblaskowych .Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli gościom wykonane własnoręcznie bukiety z jesiennych liści.
Dzięki takim spotkaniom wiemy, jak bezpiecznie poruszać się po drogach.

Dzień chleba
19 września 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość cykliczna-  podsumowanie  Tygodnia Chleba. Przez cały
tydzień wspólnie propagowaliśmy zdrowotne właściwości chleba, szczególnie żytniego i na zakwasie oraz zasady zdrowego
odżywiania.
Szkolne korytarze zapełniły się stołami, nakrytymi białymi obrusami, na których znalazły się pachnące chleby, bułeczki, precle,
chałki, pączki, upieczone przez rodziców naszych uczniów. .............więcej....
............więcej....

Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”

05.12.2017r. w Warszawie w Ośrodku Rozwoju Edukacji odebraliśmy krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Taki certyfikat otrzymaliśmy po raz drugi i będzie on ważny przez pięć najbliższych lat.Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że nasza szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania naszych osiągnięć, które są wynikiem  wieloletniej i systematycznej pracy.Ogromnie cieszymy się że dołączyliśmy do grona 210 szkół w naszym kraju ,które mogą poszczycić się takim wyróżnieniem.

6 grudnia br.  odbył się w naszej szkole” Mikołajkowy rambit profilaktyczny” pod hasłem STOP CYBERPRZEMOCY. Wszyscy uczniowie brali w nim udział. Zorganizowane zostały rozgrywki sportowe ,między innymi : przenoszenie papierowej myszki komputerowej na paletkach tenisowych, wyciąganie kartonowej myszki z wiaderka i przeniesienie jej na start, wrzucanie piłki do kosza, bieg dwójkami ze związanymi nogami, wyścigi grupowe z przenoszeniem pudła po drukarce. Każda klasa miała też do ułożenia wiersz, piosenkę lub hasło dotyczące komputera i Internetu. Poszczególne klasy miały również napisać kilka zasad rozsądnego korzystania z komputera i Internetu. Uczniowie chętnie brali udział we  wszystkich zadaniach. Wspólna zabawa bardzo się podobała, a przede wszystkim zwracała uwagę na zagrożenia płynące z sieci.
Na zakończenie spotkania odbyło się ogłoszenie wyników i wizyta Mikołaja, który rozdał wszystkim zdrowe manadarynki.

Dzień 24 listopada 2017 roku to historyczna chwila, która na długo zapadnie w pamięci pracowników szkoły, uczniów, rodziców,
gości i społeczności lokalnej. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kobułtach imienia Flagi Polski.
Uroczystość ta rozpoczęła się od mszy świętej w kościele Św. Józefa w Kobułtach. W świątyni zgromadzili się honorowi
goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Kulminacyjnym momentem było....  ......więcej....
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kobułtach imienia Flagi Polski

14 grudnia odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu, Panem Zbigniewem Marcinkowskim.  Na tej wyjątkowej lekcji mogliśmy się dowiedzieć wszystkiego, co dotyczy zatrucia czadem, a więc m.in. co to jest czad, jak powstaje i jak zapobiegać zatruciom  tym gazem, jakie środki bezpieczeństwa stosować, a także jakie są oznaki zatrucia czadem.Zdobytą wiedzę uczniowie mogli wykorzystać podczas aktywnej przerwy rozwiązując krzyżówki i zadania związane tematycznie z prelekcją.
Czad! Cichy zabójca!

Społeczność uczniowska, rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kobułtach spotkali się na uroczystości z okazji 99
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. 11 listopada to wielka data-
symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Oddaliśmy szacunek symbolom narodowym, wszystkim
Polakom, którzy odeszli i tym, którzy obecnie żyją. Uczniowie klasy III gimnazjum przypomnieli wszystkim zgromadzonym
symbolikę flagi, której biel symbolizuje czystość i cnoty moralne, a czerwień odwagę i waleczność Polaków. Rok 1918- wielka
radość! Koniec wojny! 11 listopada Polska odzyskuje niepodległość  po 123 latach niewoli.

„ Dzisiaj wielka jest rocznica-
Jedenasty listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy
Wolność- polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,
W mieście flagi rozwinięto…
I me serce się raduje,
Że obchodzę Polski święto”.
11 listopada - 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Fotorelacja ze spotkania opłatkowego
GŁOSZENIE
W sobotę 10 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach odbędzie się
VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, OPEN oraz OPEN 30+.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00.
Uczestników obowiązuje zmienne obuwie sportowe. Zgłoszenia udziału przyjmuje p. Marzena Kowsz i sekretariat szkoły pod
numerem tel.(89) 716 14 24 do dnia 09.02.2018r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju i kibiców do dopingu zawodników.
Organizatorzy
W roku szkolnym 2017/2018 ruszyła druga edycja Programu Laboratorium, który ma pomóc gimnazjalistom w wyborze zawodu, poprzez wizyty uczniów w przedsiębiorstwach i praktyczny kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy. Nasz szkoła ponownie przystąpiła do programu, a uczniowie naszej szkoły w dniu 12.01.2018r. odwiedzili zakład produkcji .... więcej
„Program Laboratorium”
VIII  OTWARTY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KOBUŁTY 2018
10.02.2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kobułtach odbył się  VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego.
Zawody zostały przeprowadzone systemem pucharowym.
Do zawodów przystąpiło 54 zawodników w 7 kategoriach: M - Open,  K - Open, M - Gimnazjum, K - Gimnazjum, M - Szkoła
Podstawowa, K - Szkoła Podstawowa i Open 30+(dla mężczyzn). Wśród zawodników były osoby z Mojtyn, Rudzisk, Borek
Wielkich, Węgoja, Biskupca, Kobułt, Chmielówki, Popowej Woli….    czytaj dalej
Nowiny i nowinki archiwum 2017 - 2018 I
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid